ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ 

บริษัท สุขเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

chart2 ที่อยู่ : 118/9 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 618-6565 , (02) 271- 4801-3 ,  (02) 271- 4810-11
โทรสาร : (02) 618-6562 , (02) 271-4816
อีเมลล์ : sookasem9@gmail.com ; sookaseminter@gmail.com 
เว็ปไซด์ : www.sookasem.co.th

โรงงาน

บริษัท สุขเกษม ฟู้ดส์ อินดัสเตรียล จำกัด

ที่อยู่ : 1/89 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ : (034) 490-740 ,  081 550-4884
โทรสาร : (034) 490-740
อีเมลล์ : sookasem9@gmail.com
เว็ปไซด์ : www.sookasem.co.th

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ