ไวๆอบแห้ง

เส้นหมี่ไวไว

 

 เส้นหมี่ไวไว อบเล็ก
บาร์โค๊ดสินค้า 8850100206022
บาร์โค๊ดหีบ 28850100001645
ขนาดบรรจุ 180 กรัม
บรรจุ ห่อ
บรรจุ / หีบ 5 แพ็ค x 12 ห่อ
 
เส้นหมี่ไวไว อบกลาง
บาร์โค๊ดสินค้า 8850100002884
บาร์โค๊ดหีบ 28850100002758
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
บรรจุ ห่อ
บรรจุ / หีบ 12 แพ็ค x 3 ห่อ
 
เส้นหมี่ไวไว อบใหญ่
บาร์โค๊ดสินค้า 8850100208033
บาร์โค๊ดหีบ 28850100001713
ขนาดบรรจุ 2.7 กิโลกรัม
บรรจุ ห่อ
บรรจุ / หีบ 1 x 6 ห่อ

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.