น้ำหวานออคิด-โซดา

น้ำหวานออคิด (กลิ่นโซดา)

บาร์โค๊ดสินค้า 8850328551126
บาร์โค๊ดหีบ 8850328512264
ขนาดบรรจุ 710 ซีซี
บรรจุ ขวดแก้ว
บรรจุ / หีบ 1 x 12 ขวด