น้ำหวานออคิด-(กลิ่นสตอเบอร์

น้ำหวานออคิด
(กลิ่นสตอเบอร์รี่)

 

บาร์โค๊ดสินค้า 8850328551157
บาร์โค๊ดหีบ 8850328512578
ขนาดบรรจุ 710 ซีซี
บรรจุ ขวดแก้ว
บรรจุ / หีบ 1 x 12 ขวด