น้ำหวานออคิด-มะลิ

น้ำหวานออคิด (กลิ่นมะลิ)

บาร์โค๊ดสินค้า 8850328551133
บาร์โค๊ดหีบ 8850328512134
ขนาดบรรจุ 710 ซีซี
บรรจุ ขวดแก้ว
บรรจุ / หีบ 1 x 12 ขวด