น้ำตาลนก2

น้ำตาลก้อน นก-บีซีเอส
(300 กรัม)บาร์โค๊ดสินค้า 8850328551713
บาร์โค๊ดหีบ 8850328512721
ขนาดบรรจุ 300 กรัม x 8 แพ็ค x 6 กล่อง
บรรจุ กล่อง
บรรจุ / หีบ 1 x 48 กล่อง
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.